Hjelpekorpskurs 2018

Det skal gjennomføres mange fag- og lederkurs i 2018. Her finner du en oversikt over hvilke kurs som tilbys til hjelpekorpsmedlemmer i Hordaland.

Husk å avklare med ledelsen i ditt hjelpekorps før du melder deg på.

Lederkurs / videregående kurs

Kvalifiserende kurs

Kvalifisert søk og redning - vinter

Dette kurset skal gi alle mannskaper i Røde Kors Hjelpekorps kompetanse innen søk og redning på kvalifisert nivå på barmark og/eller vinterstid.

Tidspunkt: 16.-18. februar 2018
Sted: Stølsheimen
Påmelding

Grunnkurs søk og redning

Hensikten med kurset er å gi alle medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning. 

Tidspunkt: 12.-16. februar 2018
Sted: Laksevåg
Påmelding

Kvalifisert søk og redning - barmark

Målgruppen for dette kurset er aktive medlemmer som skal delta på søks- og redningsoppdrag på barmark og/eller vinterstid.

Tidspunkt: 16.-18. mars 2018
Sted: Sotra
Påmelding

Lederkurs / Videregående kurs

Husk at alle som skal melde seg på lederkurs eller videregående fagkurs må avklare med egen korpsledelse før man melder seg på.

Aksjonsledelse - søk og redning

Kurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede et hjelpekorps i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Som basis for kursets utforming, ligger nasjonal veilleder for søk etter savnet på land.

Tidspunkt: 11.-15. april 2018
Sted: Ikke avklart
Påmelding

Lagledelse søk og redning - barmark

Hensikten med «Lagledelse søk og redning» er å utdanne kvalifiserte lagledere innen søk og redning på land i oppdrag for Røde Kors.

Tidspunkt: 10.-13. mai 2018
Sted: Bergen
Påmelding

Videregående vannredning

Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sentrale lederoppgaver ved vannredningsinnsats. Deltakerne blir utfordret i situasjoner som vi kan bli stilt ovenfor i vår tjeneste, og bli kjent med redningstjenesten til sjøs og få en felles forståelse for dens oppgaver og utførelse.

Tidspunkt: 19.-21. oktober 2018
Sted: Rongevær
Påmelding

Videregående førstehjelp

Hensikten med videregående førstehjelp er å tilføre den enkelte deltaker og organisasjonen et høyere kunnskapsnivå innen faget førstehjelp.

Tidspunkt: 20.-21. og 26.-28. oktober 2018 (to helger på rad)
Sted: Kvamskogen
Påmelding