Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder Kent Eivind Vorland
E-post: leder@hrkh.no
mobil: 93443350

Operativ leder Eiliv Nysveen
E-post: operativleder@hrkh.no
mobil: 93443370

Adm. leder Håvard Hongve Helle
E-post: adm@hrkh.no
mobil: 911 24 881

Medlem Per Magne Eikeland
E-post: per.magne.eikeland@gmail.com
mobil: 91 67 97 64

Medlem Nils Vidar Hopland
E-post: nilsvidar@nhrk.no
mobil: 93443351

Varamedlem Gunn Meland
E-post: gunnmaeland@gmail.com

Varamedlem Roar Fredriksen
E-post: roarfred@gmail.com

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x