Distriktsråd Hjelpekorps

Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Distriktsråd for Røde Kors Hjelpekorps leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret.

Leder Geir Helleve
E-post: leder@hrkh.no
mobil: 93443350

Operativ leder Eiliv Nysveen
E-post: operativleder@hrkh.no
mobil: 93443370

Adm. leder Halvor Roar Jensen
E-post: adm@hrkh.no
mobil: 93443360

Medlem Nils Vidar Hopland
E-post: nilsvidar@nhrk.no
mobil: 93443351

Varamedlem Gunn Meland
E-post: gunnmaeland@gmail.com

Varamedlem Linn Hege Gravelsæter
E-post: linnhegeg@gmail.com