Distriktsråd Ungdom

Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret. Rådet består av:

Leder: Vilde Hamre
Tlf: 47 60 92 66
E-post: Vilde_h@live.com

Nesleder Martin Andre Frøyseth
E-post: martin.froyseth@redcross.no

Medlem Solveig Ugland
E-post: solveig.ugland@gmail.com

Medlem Hannah Louise Rosenquist Lie
E-post: hannahlie@gmail.com

Medlem Maren Helland
E-post: maren_helland@hotmail.com

Medlem Godfrey Manoharan

E-post: gandi_86@hotmail.com