Distriktsråd Ungdom

Hordaland Røde Kors Ungdom kjemper for unge menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet.

Distriktsråd for Røde Kors Ungdom leder og koordinerer denne virksomheten i Hordaland og er rådgivende organ for distriktsstyret. Rådet består av:

Leder: Solveig Ugland
E-post: solveig.ugland@gmail.com

Medlem Hannah Louise Rosenquist Lie
E-post: hannahlie@gmail.com

Medlem Helene Oestreich
E-post: helene.oestreich@rodekors.org

Medlem Rebeca Bulnes

Medlem Godfrey Manoharan
E-post: gandi_86@hotmail.com

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x