Distriksstyret

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og statlige etater.

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors for 2017-18 består av:

Distriktsleder
Nirmathan Tharmalingam

nirma_than@hotmail.com

1. nestleder
Åsta Årøen

Mobil: 99 52 28 47

2. nestleder
Alf Magne Tveit

alf.magne.tveit@sklbb.no

Mobil: 93 08 88 28

Styremedlem
Vigdis Sand Torvanger

v.torvanger@gmail.com

Mobil: 47 41 83 65

Styremedlem
Inge Olav Skåden

ingeolav@nhrk.no

Mobil: 48 88 04 42

Styremedlem
Synne Lindvik

synnehl@hotmail.com

Mobil: 45 26 21 74

Varamedlem
Glenn Are Fonnes

glennarefonnes@gmail.com

Mobil: 48 05 88 78

Leder Hjelpekorps
Kent Eivind Vorland

kent.vorland@rodekors.org

Mobil: 93 44 33 50

Leder Omsorg 
Torunn Samuelsen

torunn.samuelsen@rodekors.org 

Mobil: 91003104

Leder Ungdom
Solveig Ugland

solveig.ugland@gmail.com

91638428

Leder Valgkomite
Aud Nævdal Lynghamar

audlyng@c2h.no

Mobil: 99 76 82 52  

Leder Kontrollkomité
Jan Ove Halsøy

johalsoy@broadpark.no

Mobil: 92 03 83 33