Ulvik Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps.

Adresse
Boks 84, 5731 ULVIK
E-post
lars.nilssen@rodekors.org
Leder
Sondre Syse

Hjelpekorps