Ulvik Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps.

Adresse
Boks 84, 5731 ULVIK
E-post
astrid.ettestad@vekstra.no
Leder
Lars Arne Nilssen

Hjelpekorps