Vi støtter TV-Aksjonen 2016

Molde Røde Kors

Molde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Adjunkt Dørumsgt. 19, 6413 MOLDE
Telefon
71254406
E-post
molderk@gmail.com

Informasjonsmøte 12.01.2017

Velkommen til MOLDE RK HJELPEKORPS.På info møte vil du få informasjon om hva vi gjør og vi vil presentere et opplegg som gjør at du vil blir godskjent førstehjelper på kort tid. 

Velkommen til nye og gamle medlemmer!

- Du må være over 18 år for å bli godkjent
- Du må forstå og snakke Norsk

 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her er en oversikt over aktivitetene i Molde Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn

Leksehjelp og norsktrening

Flyktningguide

Verdens Menn Molde

Verdens Kvinner Molde

Besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Molde Røde Kors Lokalforening