Vi støtter TV-Aksjonen 2016

Molde Røde Kors

Molde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Adjunkt Dørumsgt. 19, 6413 MOLDE
Telefon
71254406
E-post
molderk@gmail.com
Leder
Susanne Krohm Lode
Nestleder
Vidar Molt

Tusen takk til alle som bidro til årets TV-aksjon

  • Givere
  • Bøssebærere
  • Rodeledere
  • Frivillige på Bamsesykehuset på Amfi Roseby
  • Alle som deltok på vennskapsfrokost på Molde Rådhus
  • De som bakte kaker og solgte til inntekt for TV-Aksjonen
  • Og alle andre som bidro med sitt :-)

 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her er en oversikt over aktivitetene i Molde Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn

Leksehjelp og norsktrening

Flyktningguide

Verdens Menn Molde

Verdens Kvinner Molde

Besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Molde Røde Kors Lokalforening