Nettverk etter soning

Nettverk etter soning fokuserer på overgangen mellom et lengre fengselsopphold og et liv utenfor murene.

NES 420x525_med tekst

Overgangen mellom et liv i fengsel og et liv utenfor murene blir sett på som sårbar og vanskelig for mange innsatte. Frivillig innsats og tilbud om et alternativt nettverk kan utgjøre en stor forskjell. Fra en hverdag som kanskje er preget av sosial angst og total isolasjon til et liv i frihet er det alt for mange som faller tilbake til rus og kriminalitet. Nettopp fordi de mangler sosial trening og nettverk. Dette kan NES (Nettverk etter soning) gjøre noe med gjennom å tilby en-til-en oppfølging og gruppeaktiviteter.

Den innsatte blir koblet sammen med en frivillig i tiden før løslatelse, og den frivillige vil være en støtte i den kritiske tiden rundt løslatelsen og i en periode etterpå. Målsetningen er å hindre tilbakefall til kriminalitet og fengsel. Hvis vi lykkes i vårt arbeid vil vi spare samfunnet for store kostnader og vi vil spare mange enkelt mennesker og familier for mye lidelse og smerte.

Karoline Leikanger
Koordinator Nettverk etter soning
E-post
karoline.leikanger@redcross.no
Telefon
70 16 08 07
Mobil
91 59 17 37

Følg oss gjerne på Facebook:  Nettverk etter soning – Møre og Romsdal Røde Kors

Meld deg som frivillig her