Tingvoll Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøksvenn med og uten hund, RØFF (Røde Kors førstehjelp og Friluftsliv for ungdom) og egen ungdomsklubb. Vi har også aktiviteter for asylmottaket og integrering.

Adresse
Frank Stokke, 6630 TINGVOLL
Telefon
98870548
E-post
f-rstokk@online.no
Aktiviteter i Tingvoll Røde Kors

Hjelpekorpset

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Ungdomsklubb

Internasjonal kafe

Beredskapsvakt

Internasjonal fiskeklubb