Vatne og Tennfjord Røde Kors

Vatne og Tennfjord Røde Kors er 1 av 2 Røde Kors foreninger i Haram kommune. Her kan du være med i Hjelpekorpset eller i Besøkstjenesten.

Adresse
Boks 170, 6283 VATNE
Telefon
94053223
E-post
vlinev@hotmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Vatne og Tennfjord Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstjeneste