Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
7970 KOLVEREID
Telefon
74150880

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x