Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordre veg 30, 7970 KOLVEREID
Telefon
74150880
Leder
Kjell Astor Strøm
Nestleder
Arnt Ove Paulsen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt