Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordre veg 30, 7970 KOLVEREID
Leder
Kari Strøm
Nestleder
Dag Erik Thomassen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt