Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
C/O Nord-Trøndelag Røde Kors Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Telefon
74150880
Leder
Einar J Jakobsen
Nestleder
Steinar Lian

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt