Leksvik Røde Kors

Leksvik Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
v/Nord-Trøndelag Røde Kors Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER
Telefon
74150880

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Flyktningguide