Levanger Røde Kors

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Havnevegen 5, 7600 LEVANGER
Telefon
92892600
E-post
levanger@rodekors.org

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn

Kafé Verden