131002_flyktningeguide_MG_3722

Levanger Røde Kors

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Havnevegen 5, 7600 LEVANGER
Telefon
Leder Røde Kors, Gunnhild Bjørnes 90985396
E-post
levanger@rodekors.org
Leder
Gunnhild Bjørnes

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn

Kafé Verden