Levanger Røde Kors

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 8 Besøksadresse: Havneveien 8, 7600 LEVANGER
Telefon
92892600
E-post
levanger@rodekors.org
Leder
Gunnhild Bjørnes
Nestleder
Arnold Hjelde

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn

Kafé Verden