Namdalseid

Namdalseid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 22, 7751 NAMDALSEID
Leder
Hans Jarle Stein
Nestleder
Christina Staven

Om Namdalseid Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn