Namsos Røde Kors

Namsos Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kirkegata 29 - 31, 7803 NAMSOS
E-post
namsos.rodekors@gmail.com

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Norsktrening

Leksehjelp

RØFF

Vitnestøtte

Barnas Røde Kors

Aktivitet på asylmottak