Namsskogan Røde Kors

Namsskogan Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
7890 Namsskogan
Leder
Per Otto Vollan

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

RØFF

Barnas Røde Kors

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x