Kontakt Nord-Trøndelag Røde Kors

Adresse:

Nord-Trøndelag Røde Kors
Sjøfartsgata 3
7714 Steinkjer

tel: 74 15 08 80    
Sentralbord tel: 05003                        
Faks:  74 15 08 89

Fakturaadresse:

Nord-Trøndelag Røde Kors
Postboks 6588
7439 Trondheim

Organisasjonsnummer:  971 575 727
Kontonummer:  8382.08.51377

Kontaktinformasjon

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.