Distriktstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Det sittende distriktsstyret ble valgt på årsmøtet i mars 2016

Distriktsleder Kjell Løvik
fra Steinkjer Røde Kors
Mobil: 957 58 574
E-post: kjell.lovik@ntebb.no

Nestleder: Einar Johan Jakobsen
fra Inderøy Røde Kors
Mobil: 481 56 878
e-post: einjoha@hotmail.com

Medlem Ann Marita Øvereng
fra Vikna Røde Kors
Mobil:414 69 486
E-post: ann_marita@hotmail.com

Leder Distriktsråd Omsorg Kirsti Grønvoll
fra Stjørdal  Røde Kors
Mobil: 959 98 129
E-post: kirsti.gronvoll@hotmail.com

Leder Distriktsråd Hjelpekorps Aina Vareide Haug
fra Levanger Røde Kors
Mobil: 908 57 807
E-post: ainahaug@hotmail.com

Leder Røde Kors Ungdom Mia Kristine Røkke Eidem
fra Stjørdal Røde Kors
Mobil: 932 57 935
E-post: mia.kristine.r.e@gmail.com

Varamedlem Jo Kolberg
fra Overhalla Røde Kors
Mobil: 913 34 603
E-post: jopk@ntebb.no


Varamedlem Karin Kjølmoen
fra Inderøy Røde Kors
Mobil: 922 07 697
E-post: karin.kjolmoen@ntebb.no