Distriktstyret i Nord-Trøndelag Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Det sittende distriktsstyret ble valgt på årsmøtet i mars 2017:

Distriktsleder Einar Johan Jakobsen
fra Inderøy Røde Kors
Mobil: 912 48 958
E-post: einjoja@hotmail.com

Nestleder Steinar Lian
fra Overhalla Røde Kors
Mobil: 958 36 987
e-post: overhall@online.no

Medlem Lill Astrid Vennevik
fra Kolvereid Røde Kors
Mobil:415 66 281
E-post: vennevik@gmail.com

Medlem Jo Kolberg
fra Overhalla Røde Kors
Mobil: 913 34 603
E-post: jopk@ntebb.no

Leder Distriktsråd Omsorg Kirsti Grønvoll
fra Stjørdal Røde Kors
Mobil: 959 98 129
E-post: kirsti.gronvoll@hotmail.com

Leder Distriktsråd Hjelpekorps Tom Christian Håpnes
fra Kolvereid Røde Kors
Mobil: 917 64 607
E-post: tomhapnes@gmail.com

Leder Røde Kors Ungdom Mia Kristine Røkke Eidem
fra Stjørdal Røde Kors
Mobil: 932 57 935
E-post: mia.kristine.r.e@gmail.com

Varamedlem Wenche Sveen
fra Namsskogan Røde Kors
Mobil: 957 44 635
E-post: wsveen@online.no


Varamedlem Karin Kjølmoen
fra Inderøy Røde Kors
Mobil: 922 07 697
E-post: karin.kjolmoen@ntebb.no

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x