overhalla røde kors

Overhalla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 78, 7863 OVERHALLA
Telefon
95836987
E-post
overhall@online.no
Leder
Steinar Lian

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF

Besøksvenn

Barnas Røde Kors