Overhalla Røde Kors

Overhalla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 78, 7684
Telefon
95836987
E-post
overhall@online.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF

Besøksvenn

Barnas Røde Kors