Overhalla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse Boks 78, 7864 Overhalla

  • Telefon           95836987
  • E-post             overhall@online.no
  • Leder              Steinar Lian
  • Nestleder       Jorleif Lian