Røyrvik

Røyrvik Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
7898 Limingen
Leder
Jon Andreas Persson
Nestleder
Marcus Aagård

Her finner du Røyrvik Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF