Røyrvik Røde Kors

Røyrvik Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
c/o Jon Andreas Persson, Kvennhusveien 32, 7898 LIMINGEN
Leder
Jon Andreas Persson

Her finner du Røyrvik Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF