Snåsa Røde Kors

Snåsa Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
7760 Snåsa
Leder
Natallia Daroshka
Nestleder
Thor Riseth

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Snåsa Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Flyktningguide

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x