Om Beiarn Røde Kors

Beiarn Røde Kors betsår i hovedsak av hjelpekorps.

Nødnett i Beiarn RKH ble innført i januar 2016.
Vi er klare til å bistå i søk og leteaksjoner andre steder i Saltenområdet.