Om Beiarn Røde Kors

Beiarn Røde Kors betsår i hovedsak av hjelpekorps.

Beiarn Røde Kors disponerer hytte på Beiarfjellet som leies ut. Cabin rental at Breiarfjellet
Nødnett i Beiarn RKH ble innført i januar 2016.
Vi er klare til å bistå i søk og leteaksjoner andre steder i Saltenområdet.