Om Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon ledet av et styre som blir valgt på vårt årsmøte.

Kontaktinformasjon til ansatte, bruktbutikken og vår fakturaadresse.
Bodø Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:
Bodø Røde Kors' beredskapsplan beskriver hva Bodø Røde Kors kan gi av støtte til Bodø kommune i ekstraordinære situasjoner, samt en oversikt over våre ressurser. Vårt alarmnummer er 9110080.