Om Bodø Røde Kors

Bodø Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon ledet av et styre som blir valgt på vårt årsmøte.

Oversikt over kurs Bodø Røde Kors tilbyr våre frivillige. Alle kurs er gratis. Høstens kursplan blir lagt ut i begynnelsen av august.
Kontaktinformasjon til ansatte, bruktbutikken og vår fakturaadresse.
Bodø Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer: