Kurstilbud

Oversikt over kurs Bodø Røde Kors tilbyr våre frivillige. Alle kurs er gratis.

Alle frivillige i Røde Kors får kurs og opplæring. Opplæringen kvalitetssikrer din innsats for Røde Kors, samtidig som du får nyttig kunnskap og trygghet i din rolle som frivillig. Påmelding der ikke annet er oppgitt, til vera.isachsen@redcross.no.

Temakurs leksehjelp

Tid: Tirsdag 13. september kl 18.00-20.30
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11

Kurs for norsktrenere

Tid: Lørdag 10. september kl 10.00-14.00
Sted: Røde Kors-huset, Parallellen 14
Kurset har ekstern arrangør, men er åpent for alle frivillige i Røde Kors. Påmeldingsfrist 2. september, meld deg på her.

Introduksjon til Røde Kors

Tid: Lørdag 24. september (klokkeslett kommer senere)
Sted: Stormen bibliotek
På dette kurset blir du kjent med Røde Kors sitt arbeid, historien og de viktige prinsippene vi jobber etter. Ingen påmelding, det er bare å møte opp!

Temakurs flerkultur

Tid: Onsdag 14. september kl 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgt 11
Et kurs for alle som driver eller ønsker å drive frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere.

Temakurs oppvekst

Tid: Mandag 26. september kl 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Kurs for frivillige i aktiviteter for barn og unge.

Besøksvennkurs

Tid: Tirsdag 27. september kl. 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgate 11
Besøksvennkurset er obligatorisk for besøksvenner som skal gå på private besøk.

Grunnkurs førstehjelp

Tid: Onsdag 28. september og torsdag 29. september kl 18.00-21.00
(NB! Kurset går over to kvelder)
Sted: Røde Kors-huset, Parallellen 14

Psykososial førstehjelp

Tid: Onsdag 12. oktober kl 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgt 11

Grunnkurs førstehjelp

Tid: Onsdag 9. november og torsdag 10. november kl 18.00-21.00
(NB! Kurset går over to kvelder)
Sted: Røde Kors-huset, Parallellen 14

Psykososial førstehjelp

Tid: Onsdag 16. november kl. 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgt 11

Besøksvennkurs

Tid: Tirsdag 29. november kl 18.00-21.00
Sted: Nordland Røde Kors, Storgata 34
Besøksvennkurset er obligatorisk for besøksvenner som skal gå på private besøk.

Psykososial førstehjelp

Tid: Onsdag 7. desember kl. 18.00-21.00
Sted: Barnas Hus, Tordenskjoldsgt 11