Gildeskål Røde Kors

Adresse
Boks 51, 8130 SANDHORNØY

Det er ingen aktivitet i Gildeskål Røde Kors p.t. 

Ta kontakt med distriktskontoret for mer informasjon: dk.nordland@redcross.no eller telefon 75 50 02 22