Hadsel Røde Kors

Adresse
Boks 138, 8450 STOKMARKNES
E-post
flatebak@online.no
Leder
Ulf Ruud Larsen
Nestleder
Ann Karin Davidsen

Følg oss på Facebook

Hjelpekorps

Besøkstjeneste