Hamarøy Røde Kors

Hamarøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 77, 8298 HAMARØY
Leder
Dejan Zinajic
Nestleder
Hilde Regine El Rayani

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Hamarøy Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn

Beredskapsvakt