Hamarøy Røde Kors

Hamarøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 77, 8298 HAMARØY

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Hamarøy Røde Kors

Hjelpekorps

Besøksvenn

Beredskapsvakt

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x