Herøy Røde Kors

Herøy Røde Kors har få, men aktive frivillige - og et godt miljø! Bli med du også, og bidra til å lage en bedre hverdag for noen som trenger det.

Aktiviteter i Herøy Røde Kors

Besøkstjeneste

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x