Om Narvik Røde Kors

Narvik Røde Kors er en medlemsstyrt organisasjon som ble opprettet i 1917. Vi har i dag 500 medlemmer som responderer på de humanitære behovene i Narvik kommune.

Styret i Narvik Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.
Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x