Styret

Styret i Narvik Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Leder: Atle Vollstad

Nestleder: Emil Hilmar Andersen

Styremedlem: Mona Forseth

Styremedlem: Reidun Klausen

Styremedlem: Bror Eriksson

Styremedlem, leder for lokalråd hjelpekorps: Lene Finsveen

Styremedlem, leder for lokalråd omsorg: Trude Elstad