Styret

Styret i Narvik Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Leder: vakant, nestleder fungerer

Nestleder: Terje Dahl

Styremedlem: Mona Forseth

Styremedlem: Reidun Klausen

Styremedlem, leder for lokalråd hjelpekorps: Kurt-Ivar Hansen

Styremedlem, leder for lokalråd ungdom: Mads Leander Nilsen

Varamedlem: Alemseged Zeleke