Styret

Styret i Narvik Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Leder: Ulf Eirik Torgersen

Nestleder: 

Styremedlem: Mona Forseth

Styremedlem: Hanne Thorp-Larsen

Styremedlem/kasserer: Bror Eriksson

Styremedlem, leder for lokalråd hjelpekorps: Lene Finsveen

Styremedlem, leder for lokalråd omsorg

Varamedlem: Elena Badanina

Varamedlem: Inis Ivarson