Nordfold Røde Kors

Vi har besøkstjeneste, internasjonal kvinnegruppe og bruktbutikk, som driftes sammen med Leiranger Røde Kors. Bli gjerne med på en av våre aktiviteter!

Aktiviteter i Nordfold Røde Kors

Besøkstjeneste

Bruktbutikk

Internasjonal kvinnegruppe