Om Nordland Røde Kors

Røde Kors er en frivilligstyrt organisasjon. Nordland Røde Kors' distriktsstyre, inkl. distriktsråd, forvalter organisasjonen mellom årsmøtene. Administrasjonen bistår i det daglige arbeidet.

Det er høy aktivitet i våre lokalforeninger, og vårt aktivitetstilbud spenner bredt. Vil du bidra?

Distriktskontoret til Nordland Røde Kors ligger sentralt i Bodø sentrum.
Finn kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Nordland Røde Kors, og les de styrende dokumenter som gjelder vårt organisasjonsledd.