Styrende dokumenter og protokoller

Nordland Røde Kors har årsmøte annenhvert år. Siste årsmøte ble avholdt 1. april 2017. Her er protokoll fra årsmøtet 2017.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for foregående år, samt vedtar budsjett og handlingsplan for neste toårsperiode. Distriktsstyret sørger for at disse vedtakene følges opp fram til neste årsmøte.

Styrende dokumenter for perioden 2017-2019

Protokoller fra distriktsstyremøtene i 2017

 

Historisk materiell

Styrende dokumenter

Protokoller fra distriktsstyremøtene i 2016

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x