Styrende dokumenter og protokoller

Nordland Røde Kors har årsmøte annenhvert år. Neste årsmøte avholdes 31. mars - 2. april 2017.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for foregående år, samt vedtar budsjett og handlingsplan for neste toårsperiode. Distriktsstyret sørger for at disse vedtakene følges opp fram til neste årsmøte.

Styrende dokumenter for perioden 2015-2017

Protokoller fra distriktsstyremøtene i 2016