Styrende dokumenter og protokoller

Nordland Røde Kors har årsmøte annenhvert år. Neste årsmøte avholdes 31. mars - 2. april 2017.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for foregående år, samt vedtar budsjett og handlingsplan for neste toårsperiode. Distriktsstyret sørger for at disse vedtakene følges opp fram til neste årsmøte.

Styrende dokumenter for perioden 2017-2019

 

Protokoller fra distriktsstyremøtene i 2017

 

Historisk materiell

Styrende dokumenter

Protokoller fra distriktsstyremøtene i 2016