Distriktsstyret velges på årsmøtet til Nordland Røde Kors. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Nordland Røde Kors mellom årsmøtene, og sørger for at alle vedtak følges opp. De ser også til at lokalforeningene får den bistand de trenger for å ivareta humanitære behov i sine kommuner.

Leder

Ann-Rigmor Lauritsen: 971 12 057, ann-r@online.no

Nestleder

Jorulf Haugen: 992 43 854, jorulfha@online.no

Medlem

Rozina Bein: 410 02 317, michael.rozina@gmail.com

Medlem

Terje Dahl: 918 24 964, tdah2@online.no

Medlem

Lars Ruth: 991 66 298, andoya.rodekors@hotmail.com

Leder av distriktsråd omsorg

Kim Lindstrøm: 958 97 597, kim.lindstrom@signalbox.no

Leder av distriktsråd hjelpekorps

Jan-Ove Edvardsen: 915 17 092, jan-ove.edvardsen@blender.no