Voice broadcast

Rana Røde Kors benytter Voice Broadcast til utkalling av mannskaper.

Link for utsending: Voice Broadcast