Et knippe frivillige i Saltdal Røde Kors Omsorg etter en vellykket sommerfest for eldre i kommunen

Saltdal Røde Kors Omsorg

Saltdal Røde Kors Omsorg ble stiftet i 1986 og driver i dag besøkstjeneste og migrasjonsaktiviteter.

Les mer om Saltdal Røde Kors Omsorg

Aktiviteter i Saltdal Røde Kors Omsorg

Besøkstjeneste

Aktiviteter på asylmottak

Norsktrening

Ferie for alle

Aktiv i 100