De fleste frivillige opplever det som en givende oppgave å være besøksvenn.

Bli besøksvenn

Har du lyst å gjøre en innsats for andre? Er du glad i å gjøre ting sammen med andre, og nysgjerrig på mennesker? Nå skal vi starte opp besøksvenn i Sandnessjøen Røde Kors, og håper du vil bli med.

Vi vil invitere til kurs høsten 2017 for alle som ønsker å bli en del av verdens største humanitære bevegelse. Kurset som går over fire timer, og er en del av den obligatoriske opplæringen for alle frivillige i Røde Kors.

Alle som ønsker å bidra til at noen får en bedre hverdag bes ta kontakt med Stine Erikstad på 755 00 227 eller stine.erikstad@redcross.no

Ingen kan bidra med alt, men alle kan bidra med noe.

Vi ønsker alle sammen velkommen.