Sortland Røde Kors

Sortland Røde Kors er en aktiv forening som trenger deg og din kunnskap til lokale aktiviteter.

Adresse
Postboks 179, 8401 SORTLAND
E-post
sortland.rode.kors@gmail.com
Leder
Berit Svendsen Hannevold
Nestleder
Inge Sneberg
Aktiviteter i Sortland Røde Kors

Besøkstjeneste

Flyktningguide

Internasjonal møteplass

Hjelpekorps