Sulitjelma Røde Kors

Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i 1972. Våre frivillige er klar til å rykke ut i en beredskapssituasjon eller et søk- og redningsoppdrag.

Adresse
Postboks 9, 8231 SULITJELMA
E-post
svenn_ep@hotmail.com
Leder
Svenn Erik Pedersen

Høsten 2015 ble det opprettet et aktuttmottak i Sulitjelma, som etterhvert har blitt et ordinært asylmottak. Frivillige fra Sulitjelma er tilstede på mottaket på jevnlig basis, og her har vi en sosial møteplass for alle beboerne. Denne aktiviteten er organisert under Fauske Røde Kors sin flerkulturgruppe. Ta kontakt om du ønsker å bidra.

Aktiviteter i Sulitjelma Røde Kors

Hjelpekorps