Styret i Vestvågøy Røde Kors

Styret velges på årsmøtet i lokalforeningen, og ivaretar den daglige driften av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Leder

Erik Skarstein: 996 91 420, erik@skarstein.com

Nestleder

Torunn Rønningen: 411 92 102, torunnr5@online.no

Medlem, representant for lokalråd hjelpekorps

Alfred Busch

Medlem, representant for lokalråd omsorg

Lillian Stokvold

Medlem, representant for lokalråd ungdom

Audny Elise Nilsen

Varamedlem

Jan-Robert Simonsen