Styret i Vestvågøy Røde Kors

Styret velges på årsmøtet i lokalforeningen, og ivaretar den daglige driften av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Leder

Bjørg Arntzen: 900 37 121, bjorgarntzen@hotmail.com

Nestleder

Torunn Rønningen: 411 92 102, torunnr5@online.no

Styremedlemmer

Torill Jusnes

Harald Sandberg

Kenneth Granås

Medlem, representant for lokalråd hjelpekorps

Alfred Busch

Medlem, representant for lokalråd omsorg

Anna Kristine Lindgaard

Medlem, representant for lokalråd ungdom

Audny Elise Nilsen

Varamedlemmer

Lars Hartmann

Doris Iversen