Bagn Røde Kors

Bagn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 77, 2929 BAGN
Telefon
91180602
E-post
rune@fremgaard.som
Leder
Rune Fremgaard

Hjelpekorps

RØFF