Etnedal Røde Kors

Etnedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
2890
E-post
woxen@online.no
Leder
Thor Vegard Woxen

Hjelpekorps