Jevnaker Røde Kors

Jevnaker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 45, 3521 JEVNAKER
E-post
jevnaker-rk@hotmail.com
Leder
Ole Rønning
Nestleder
Kristiane Boeck Kessel

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x