Lesja Røde Kors

Lesja Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
2665 LESJA
E-post
anne.loftingsbakken@lesja.net
Vi har disse aktivitetene:

Besøksvenn

Hjelpekorps