Lesja Røde Kors

Lesja Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Vi har disse aktivitetene:

Besøksvenn

Hjelpekorps

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x