Skjåk Røde Kors

Hovedaktiviteten til Skjåk Røde Kors er det hjelpekorpset som står for, men det er også en besøkstjeneste.

Adresse
2690
E-post
hans.heggebotn@fjellnett.no
Nestleder
Kai Rune Kveen

Aktiviteter