Kontakt Oppland Røde Kors

Ansatte i Oppland Røde Kors

Postboks 1167  
2806 Gjøvik
Gateadresse:
Fahlstrømsplass 1, 4 etg.
Telefon: 05003 
E-post: dk.oppland@redcross.no

Daglig leder

Hanne-Gunn Røraas
E-post: hanne-gunn.roraas@redcross.no  
tel: 61 14 01 22 / 957 96 494
Har ansvar for at årsmøtets og distriktsstyrets vedtak gjennomføres. Skal utvikle Røde Kors i distriktet både strategisk og operasjonelt med vekt på å yte god service til lokalforeninger og utvikle lokal Røde Kors aktivitet. Har ansvar for økonomistyring. Daglig leder har personalansvar og ansvar for arbeidsmiljøet.

Informasjon & media / Frivillighetskoordinator

Elin Heier Jorstad
E-post: elin.jorstda@redcross.no  
tel: 61 14 01 23
Har ansvar for intern og ekstern informasjon, herunder Oppland Røde Kors sine nettsider, sosiale medier og Distriktsinfo. Er tilrettelegger for Oppland Røde kors medlemsutvalg.

Hjelpekorps / Administrasjon Frivillighetskoordinator

Jane Kristiansen
E-post: jane.kristiansen@redcross.no
tel: 61 14 01 23
Har en sentral rolle i forhold til å ha kontakt med og være til hjelp for de frivillige og lokallagene. Er kontaktperson for hjelpekorpsene, og fungerer som tilrettelegger for Oppland Røde Kors d-råd Hjelpekorps.

Oppvekst / Ungdom Frivillighetskoordinator

Mari Hushagen Langerud
E-post: mari.h.langerud@redcross.no   
tel: 61 14 01 21
Jobber som tilrettelegger og kontaktperson for oppvekstfeltet, herunder Barnas Røde Kors, Leksehjelp, Kors på halsen og Ferie for alle i Oppland. Er også tilrettelegger for Oppland Røde Kors d-råd ungdom.

Informasjon & media / Opplæring Frivillighetskoordinator / Nestleder DK

Ragnar Imset
E-post: ragnar.imset@redcross.no  
tel: 61 14 01 28
Har ansvar for intern og ekstern informasjon, herunder Distriktsinfo, Røde Kors-avisa, nettsider og Korsveien, Røde Kors sitt intranett. Er tilrettelegger for distriktets opplæringsutvalg. Har også nestlederfunksjon ved distriktskontore

Omsorg / Besøkstjeneste Frivillighetskoordinator

Berit Moe
E-post: berit.moe@redcross.no  
tel: 61 14 01 20
Er tilrettelegger for d-råd omsorg. Er også kontaktperson for aktivitetene besøkstjeneste, visitor og vitnestøtte.

Beredskap / Hjelpekorps / RØFF Frivillighetskoordinator

Ole-Johan Dyste
E-post: ole-johan.dyste@redcross.no   tel: 61 14 01 25
Tilrettelegger for distriktets beredskapsutvalg og kontaktperson for Røde Kors beredskapsvakt. Jobber opp mot d-råd hjelpekorps, og er kontaktperson for RØFF - Røde Kors friluftsliv og førstehjelp.

Migrasjon og flerkultur

Khrystyna Solomchak 

E-post: khrystyna.solomchak@redcross.no

Tel: 61 14 01 24

Frivillighetskoordinator for aktiviteter på mottak, flyktningguide og flerkultur