Østre Toten Røde Kors

Øste Toten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Postboks 68, 2851 LENA
Telefon
61160607
E-post
ototen-rkh@live.no
Leder
Hilde Merethe Bakkelund

Her finner du Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Flyktningeguide

Norsktrening

RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp)