Otta Røde Kors

Otta Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 92, 2675 OTTA
E-post
post@ottarkh.no
Leder
Svein Grindstuen

Korpsleder Svein Grindstuen
E-post: korpsleder@ottarkh.no
Tlf: 91 13 01 13

Hjelpekorps