Øyer Tretten Røde Kors

Øyer og Tretten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 25, 2637 ØYER
Telefon
91777216
E-post
otrkhk@hotmail.com

Her finner du Øyer og Tretten Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

 

Hjelpekorps

Varetransport