Redalen Røde Kors

Redalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 41, 2832 BIRI
E-post
post@redalenrodekors.no
Leder
Nina Sand
Nestleder
Monica Solhaug

Hjelpekorps

Røde Kors Ungdom

Barnas Røde Kors

RØFF