Redalen Røde Kors

Redalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Birivegen 32, 2836 BIRI
E-post
post@redalenrodekors.no
Leder
Nils Frode Martila
Nestleder
Bodil Anita Engen

Hjelpekorps

Røde Kors Ungdom

Barnas Røde Kors

RØFF